Expat Foods Thailand

Expat Foods Thailand

 

Expat Foods from many countries available for delivery across Thailand

แม้ผลิตภัณฑ์เเละสินค้าของเรา โดยหลักๆจะเป็นอาหารอังกฤษ เเต่เเท้จริงเเล้วสหราชอาณาจักรได้ประยุกต์เอาอาหารมาจากหลากหลายประเทศทั่วทุกมุมโลกมาเป็นอาหารหลัก คุณจะพบกับเมนูอาหาร จีน อินเดีย อิตาลี ดัตช์ ฝรั่งเศส ไทย เกาหลีและอื่น ๆ ในเวปไซต์ของเรา

Nationwide Food Delivery

จัดส่งทั่วประเทศ

เราพร้อมที่จะจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มที่คุณโปรดปรานให้ถึงมือคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ภาคใด อำเภอเล็ก อำเภอใหญ่ หรือจะอยู่ตามเกาะต่างๆก็ตาม

Steaks
ดูทั้งหมด

สเต็ก – เราคัดสรรเนื้อวัวชั้นดีเพื่อให้เหมาะกับทุกรสนิยม เเละงบประมาณที่คุณตั้ง เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับสเต็กชั้นดีในราคาที่คุณจ่ายได้ทุกวัน

ริบอาย(Rib Eye) เซอร์ลอยน์ (Sirloin) เทนเดอร์ลอยน์ (Tenderloin) สตริปลอยน์ Strip loin สเต็กแบบดรายเอจ Dry aged steaksรวมไปถึงและอื่นๆ
สเต็กจากทั่วมทุกมุมโลกเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนติน่า และ ไทย

Sausages of all varieties
ดูทั้งหมด

ไส้กรอก เบคอน & แกมมอนสเต็ก และ เเฮม – คุณภาพพรีเมียม

ไส้กรอกเยอรมัน ไส้กรอกอังกฤษ และเเละไส้กรอกจากนานาประเทศมีให้เลือกอย่างหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น คลัมเบอร์เเลนด์ (Cumberland), เเบรทวัส (Bratwust), ซาฟลอยส์ (Saveloys) หรือ ไส้กรอกรมควันอีกมากมายมีให้ท่านเลือกซื้อตามความต้องการ

tinned-food-sauces
ดูทั้งหมด

อาหารกระป๋อง ซอส เครื่องปรุงรส สมุนไพรและเครื่องเทศ

อาหารนำเข้าหลากหลายจกนานาประเทศรวมถึงอาหาร ท้องถิ่นมีให้คุณเลือกซื้อทั้ง ซอสปรุงรสต่างๆ เครื่องปรุงหลายชนิด และสินค้าหายากอีกหลายรายการ

Fish & Seafood
ดูทั้งหมด

ปลา และ อาหารทะเล

ไม่ว่าจะเป็น ปลาสด หรือ ปลารมควัน ในผลิตภัณฑ์ในรูปเเบบกระป๋อง ปลาเเซลมอน ปลาค๊อด ปลาคิปเปอร์ ปลาแฮดด็อก หอยเเมลงภู่ เเละ อื่นๆอีกมากมาย

Breads, Bakery & Cheeses
Ready meals and easy food
ดูทั้งหมด

อาหารพร้อมรับประทาน พาย เเละ อาหารจานด่วน

เพียเเค่งคุณมีไมโครเวฟ เราพร้อมเสริฟความอร่อยด้วยอาหารพร้อมรับประทาน
ข้าวเเกงอินเดีย ข้าวเเกงจีน อาหารอังกฤษเเบบคลาสสิกคั้งเดิม พายเนื้อ พายผลไม้ และรายการอื่นๆอีกหลายรายการ

Exploring the Delicious Expat Foods of Thailand

Thailand is a vibrant country famous for its rich culinary scene that boasts a wide array of traditional and exotic flavours. However, in addition to its famed local cuisine, this southeast Asian gem has also been a melting pot of expatriate dishes throughout the years. The merging of its culinary traditions with influences from around the world has given birth to an incredibly diverse and delectable expat food scene.

In this article, we will delve into the history of expat cuisine in Thailand, explore the various international flavours that have made their mark on the local palate, and recommend some must-try dishes and food hubs for those looking to indulge in the epicurean delights that Thailand has to offer.

The Rich History of Expat Cuisine in Thailand

The history of expat food in Thailand dates back centuries, evolving and intertwining with the local culture along the way. From early influences to the growth of international communities, expat cuisine has steadily become a vital part of Thailand's gastronomic landscape.

Early Influences on Thai Expat Food

The roots of expat cuisine in Thailand can be traced back to the Ayutthaya Kingdom (1351-1767), when the country maintained strong trade relations with China, India, and Persia. Foreign traders, missionaries, and settlers introduced new ingredients, spices, and cooking techniques to the local populace, gradually transforming the local cuisine into a distinct blend of international flavours.

Although many foreign culinary influences have been infused into Thai food over the centuries, it remains a cuisine wholly unique, blending the tastes of its neighbours with its own spice-infused palate.

The Growth of International Communities in Thailand

The modern era, particularly throughout the 19th and 20th centuries, saw a significant increase in the number of expatriate communities in Thailand. People from around the world, including China, India, Japan, Korea, and Western countries, settled in Thailand, bringing their culinary traditions with them. These communities have played a pivotal role in shaping the country's expat food scene, as their dishes have become assimilated into Thai cuisine, creating a vast and diverse array of flavours for locals and visitors alike to enjoy.

One of the most significant expat communities in Thailand is the Indian community. Indians have been coming to Thailand for centuries, and their influence on Thai cuisine is undeniable. Indian spices, such as cumin, coriander, and turmeric, have been incorporated into Thai dishes, creating a unique and delicious flavour profile. Indian curries, such as massaman curry, have become a staple in Thai cuisine, loved by locals and visitors alike.

The Chinese community in Thailand has also had a significant impact on expat cuisine. Chinese cuisine is one of the most popular cuisines in the world, and its influence on Thai cuisine is evident. Chinese-style stir-fries, noodles, and soups have become a part of Thai cuisine, with dishes such as Pad See Ew and Khao Soi being popular among locals and visitors alike.

The Western expat community in Thailand has also played a role in shaping the country's expat food scene. Western-style restaurants, such as Italian, French, and American, have become popular among locals and visitors alike. Pizza and pasta, for example, have become a part of Thai cuisine, with many Thai restaurants serving their own unique take on these dishes.

Overall, the expat food scene in Thailand is a vibrant and diverse one, with influences from all over the world. Whether you are a fan of Indian curries, Chinese stir-fries, or Western-style pizza, there is something for everyone to enjoy in Thailand's expat food scene.

The Diverse Flavours of Expat Foods in Thailand

With such a multitude of international communities calling Thailand home, it's no surprise that the expat food scene is incredibly diverse. From the Chinese-inspired noodle soups to the spicy Indian curries, there is a smorgasbord of international flavours waiting to be savoured.

Chinese Culinary Contributions

Chinese immigrants have had a profound influence on Thai cuisine for centuries, bringing with them an array of flavours, ingredients, and cooking techniques. Many signature Thai dishes, such as stir-fries, noodle soups, and dumplings, owe their existence to Chinese culinary traditions. The two cuisines have merged to form a unique blend of flavours, making Chinese-Thai fusion dishes a must-try for visitors to the country.

One of the most popular Chinese-Thai fusion dishes is khao man gai, which is a Thai version of Hainanese chicken rice. It consists of poached chicken served with rice cooked in chicken broth, accompanied by a spicy dipping sauce made from chillies, garlic, ginger, and vinegar. Another favourite is pad see ew, which is a stir-fried noodle dish made with thick, flat rice noodles, soy sauce, and vegetables, and often served with chicken or beef.

Indian Delights in Thai Expat Cuisine

The Indian community in Thailand has an equally strong impact on the local food scene, with numerous Indian dishes becoming a staple of the Thai palate. Curries, naans, and biryanis, amongst others, can be found in many Thai restaurants and street food stalls, reflecting the deep-rooted connection between the two culinary worlds. As a result, Indian dishes in Thailand have developed their own distinct Thai twists, making them worth exploring if seeking new variations on time-honoured subcontinental favourites.

One such dish is massaman curry, which is a fragrant and mild curry made with chicken, beef, or lamb, potatoes, peanuts, and coconut milk. It is believed to have originated in southern Thailand and has Indian and Muslim influences. Another popular dish is roti, which is a flatbread that is fried and served with a sweet or savoury filling, such as condensed milk, bananas, or curry.

Japanese and Korean Flavours in Thailand

In recent decades, Japanese and Korean cuisine has garnered a significant following in Thailand. Sushi, sashimi, ramen, and Japanese-style barbecues, coupled with the popularity of Korean barbecue and bibimbap, have led to a surge in Japanese and Korean restaurants throughout the country. As these cuisines continue to gain popularity, new culinary fusions with Thai flavours are emerging, adding even more depth to the expat food scene in Thailand.

One example of a Japanese-Thai fusion dish is the popular dish of green curry udon noodles. This dish features thick udon noodles served in a creamy and spicy green curry sauce with chicken or shrimp. Another fusion dish is the Korean-style fried chicken, which is crispy fried chicken coated in a sweet and spicy sauce made with gochujang, a Korean chilli paste.

Western Influences on Thai Expat Food

With an ever-growing Western expatriate population in Thailand, the influence of European and American cuisine is also clearly evident. Classic Western dishes, such as burgers, steaks, and pizzas, are readily available and have been infused with Thai flavours to create enticing culinary combinations. From American-style diners to Italian trattorias, a plethora of restaurants cater to the Western palate while showcasing Thailand's unique flavours.

One popular dish that combines Western and Thai flavours is the spicy basil chicken pizza. This pizza features a crispy crust topped with spicy basil chicken, mozzarella cheese, and fresh Thai basil leaves. Another fusion dish is the Thai-style burger, which is a juicy beef patty topped with spicy Sriracha mayo, crispy fried onions, and fresh cilantro.

Must-Try Expat Dishes in Thailand

With such an extensive range of expat food options in Thailand, selecting the perfect dish can be a daunting task. However, some standout dishes have seamlessly integrated themselves into Thailand's culinary fabric, capturing the essence of global cuisines and becoming essential additions to any gastronomic itinerary.

Chinese-Thai Fusion Dishes

When sampling the Chinese-Thai fusion cuisine, don't miss out on favourites like Kuay Tiew, a flavourful rice noodle soup perfect for a rainy day. The soup is made with a delicious broth, rice noodles, and a variety of meats, such as beef, chicken, or pork. Another must-try is Kha Moo, a delectable serving of stewed pork leg, served with rice and a boiled egg. The meat is so tender that it falls off the bone, and the flavours are rich and savoury.

But if you're looking for something a little spicier, try the famous Pad Thai, Thailand's iconic noodle dish with Chinese roots. This dish features rice noodles stir-fried with eggs, vegetables, and a choice of protein, such as shrimp, chicken, or tofu. It's then topped with peanuts, lime, and chilli flakes for a burst of flavour.

Indian Curries and Breads

If you're a fan of Indian cuisine, you'll find plenty of options in Thailand. Popular dishes such as Massaman curry, a milder Thai-infused curry with Indian spices, should be high on the list. This dish is made with tender chunks of beef or chicken, potatoes, and peanuts, all cooked in a rich and fragrant curry sauce.

And what better way to enjoy a curry than with some freshly baked bread? Pair your curry with naan, chapati or roti to soak up the sumptuous flavours. If you're feeling adventurous, try the unique Thai-Indian fusion, Kai Jiew Banana, a sweet omelette featuring bananas and fragrant cardamom. It's a delicious and unexpected combination of flavours that will leave you wanting more.

Japanese Sushi and Ramen

If you're in the mood for Japanese cuisine, head to one of the many sushi and ramen bars scattered throughout the major cities. Grab a seat at a sushi counter and indulge in fresh sushi, sashimi, or makimono rolls. The fish is so fresh that it practically melts in your mouth.

Or sit down to a steaming bowl of ramen adorned with a variety of tantalising toppings, such as pork belly, soft-boiled egg, and bamboo shoots. The broth is rich and flavourful, and the noodles are perfectly cooked.

And keep an eye out for Thai-inspired sushi rolls featuring local ingredients and flavours. You might find rolls made with mango, papaya, or even spicy Thai basil.

American Burgers and Steaks

If you're craving some Western cuisine, try local takes on the classic American burger, featuring Thai spices and unique toppings. You might find a burger topped with crispy fried onions, spicy sriracha mayo, or tangy pickled vegetables.

Or sit down to a perfectly cooked steak with a spicy Thai twist at a fusion steakhouse. The steak is seasoned with a blend of Thai spices and served with a side of sticky rice and spicy dipping sauce. These dishes showcase the unique melding of Western culinary favourites with the local palate, creating a memorable gastronomic experience.

Expat Food Markets and Restaurants in Thailand

Thailand's bustling cities and beachside paradises are teeming with expat food havens, offering an infinite variety of international flavours in both casual and upscale settings.

Bangkok's International Food Scene

Bangkok, the country's vibrant capital, is renowned for its food scene, offering everything from casual street food eateries to fine-dining establishments. Head to areas such as Sukhumvit, Silom, and Thonglor for the widest selection of international restaurants, catering to all manner of culinary preferences.

Chiang Mai's Expat Culinary Delights

Chiang Mai, Thailand's northern cultural capital, boasts a thriving expat food scene, with the bustling Nimmanhaemin area being a popular hub for global cuisine. Diners can find Indian, Mexican, Italian, and Japanese dining options amongst the numerous Thai eateries in this eclectic food-lover's paradise.

Phuket's Fusion Food Offerings

Phuket, the island haven in the Andaman Sea, offers a wide variety of international dining choices. Head to areas such as Patong, Kata, and Karon for an assortment of expat food restaurants, ranging from Indian and Italian to Japanese and Mediterranean fusion.

In conclusion, Thailand's expat food scene boasts a delightful mix of international flavours and delightful culinary combinations, sure to satisfy even the most discerning palate. With its storied history, vibrant expatriate communities, and the constant evolution of dishes inspired by global cuisines, the delicious world of expat foods in Thailand is an epicurean adventure well worth exploring.