บาสเซตต์ ลีคริซ ออลโซส์ 165 กรัม

บาสเซตต์ ลีคริซ ออลโซส์ 165 กรัม
145 THB

บาสเซตต์ ลีคริซ ออลโซส์ 165 กรัม


ใกล้เคียง
ขนาดบรรจุ (โดยประมาณ)
ความยาว: 19 cm
ความกว้าง: 12.5 cm
ความสูง: 1 cm
น้ำหนัก: 0.17 KG
การจัดส่งสินค้า: Ambient
ไม่มีความคิดเห็น