Ambrosia

Ambrosia

ผลิตภัณฑ์แอมโบรเซียแรกสุดคือนมผงสำหรับทารก แม้ว่าหนึ่งในคำสั่งซื้อแรกจะมาจากสำนักงานการสงครามสำหรับทหารในสงครามโลกครั้งที่ 1
 

ในปี ค.ศ. 1937 แอมโบรเซีย Creamed Rice ได้เปิดตัวและยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักมาจนถึงทุกวันนี้จากนั้นในปี 1969 Ambr

No Results Found
ดูสูตรอาหารเพิ่มเติม

สูตรอาหารเเนะนำ