อีแดม เรด บอล ประมาณ 1.95 กิโลกรัม

อีแดม เรด บอล ประมาณ 1.95 กิโลกรัม
1,450 THB

อีแดม เรด บอล ประมาณ 1.95 กิโลกรัม


ใกล้เคียง

ระยะเวลาเตรียมสินค้า 24 -48 ชั่โมงก่อนจัดส่ง

ขนาดบรรจุ (โดยประมาณ)
ความยาว: 10 cm
ความกว้าง: 10 cm
ความสูง: 30 cm
น้ำหนัก: 2 KG
การจัดส่งสินค้า: Frozen
ไม่มีความคิดเห็น