เอ็มเมนทอลชีส - 3 กิโลกรัม

เอ็มเมนทอลชีส - 3 กิโลกรัม

Emmental cheese is originally from Switzerland and also known as swiss cheese.

It is known for it's unique appearance filled with holes.

ขนาดบรรจุ (โดยประมาณ)
ความยาว: 30 cm
ความกว้าง: 10 cm
ความสูง: 10 cm
น้ำหนัก: 3.2 KG
การจัดส่งสินค้า: Chilled
ไม่มีความคิดเห็น