บันโรยแป้ง - 60 กรัม

บันโรยแป้ง - 60 กรัม
109 - 169 THB

บันโรยแป้ง - 60 กรัม


ใกล้เคียง

**ขนมปังทุกชนิดจำเป็นต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงขนมปังทุกชนิดตัดรอบการสั่งบ่าย 2 โมง สำหรับการส่งในวันถัดไป

หากสั่งหลังรอบที่กำหนดจะใช้เวลามากกว่า 1 วันในการเตียมสินค้า

ขนาดบรรจุ (โดยประมาณ)
การจัดส่งสินค้า: Ambient
ไม่มีความคิดเห็น