เกาดา วีล ประมาณ 4.5 kg

เกาดา วีล  ประมาณ  4.5 kg
2,850 THB

เกาดา วีล ประมาณ 4.5 kg


ใกล้เคียง

ระยะเวลาเตรียมสินค้า 24 -48 ชั่โมงก่อนจัดส่ง

ขนาดบรรจุ (โดยประมาณ)
ความยาว: 40 cm
ความกว้าง: 30 cm
ความสูง: 20 cm
น้ำหนัก: 5 KG
การจัดส่งสินค้า: Frozen
ไม่มีความคิดเห็น