เบอร์เกอร์โรยงา - 90 กรัม

เบอร์เกอร์โรยงา - 90 กรัม
109 - 169 THB

เบอร์เกอร์โรยงา - 90 กรัม


ใกล้เคียง

**ขนมปังทุกชนิดจำเป็นต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงขนมปังทุกชนิดตัดรอบการสั่งบ่าย 2 โมง สำหรับการส่งในวันถัดไป

หากสั่งหลังรอบที่กำหนดจะใช้เวลามากกว่า 1 วันในการเตียมสินค้า

ขนาดบรรจุ (โดยประมาณ)
การจัดส่งสินค้า: Ambient

Rated 5 out of 5 from 5 reviews

These buns are perfect for any burger or bbq you put together.
Left on May 18, 2020
They are great for burgers, and you can also freeze them, they defrost great in 60 to 90 minutes.
Left on Aug 20, 2020
Tasty buns.
Left on Mar 7, 2021
Great product at a very good price
Left on Dec 12, 2021
Good.
Left on Apr 7, 2022
Good Bread
Left on Apr 18, 2022
soft burger buns good
Left on Jan 5, 2024