โป๊ยกั๊ก 15 กรัม

โป๊ยกั๊ก 15 กรัม

Star Anise is a spice made from the Chinese evergreen Illicium Verum. Appropriatedly  named for its star-shaped pods, Star Anise has a pungent, licorice-like sweetness that makes it an essential e

ขนาดบรรจุ (โดยประมาณ)
ความยาว: 5 cm
ความกว้าง: 5 cm
ความสูง: 7.5 cm
น้ำหนัก: 0.25 KG
การจัดส่งสินค้า: Ambient
ไม่มีความคิดเห็น