Tetley One Cup - 76 teabags

Tetley One Cup - 76 teabags
149 THB

Tetley One Cup - 76 teabags


ใกล้เคียง

76 Tetley original, one-cup teabags

SKU: 5000208013524
ขนาดบรรจุ (โดยประมาณ)
ความยาว: 13 cm
ความกว้าง: 16 cm
ความสูง: 7 cm
น้ำหนัก: 0.19 KG
การจัดส่งสินค้า: Ambient
ไม่มีความคิดเห็น