เวลทินส์ พิลส์เนอร์ 330 มล.

Alcohol Sales are available for instore purchase, during approved hours only
เวลทินส์ พิลส์เนอร์ 330 มล.
145 THB

เวลทินส์ พิลส์เนอร์ 330 มล.


ใกล้เคียง

เวลทินส์ พิลส์เนอร์ 330 มล.

ขนาดบรรจุ (โดยประมาณ)
ความยาว: 24 cm
ความกว้าง: 5 cm
ความสูง: 5 cm
น้ำหนัก: 0.4 KG
การจัดส่งสินค้า: Ambient
ไม่มีความคิดเห็น