ขนมปังแถว - 900 กรัม

ขนมปังแถว - 900 กรัม

**ขนมปังทุกชนิดจำเป็นต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงขนมปังทุกชนิดตัดรอบการสั่งบ่าย 2 โมง สำหรับการส่งในวันถัดไป

หากสั่งหลังรอบที่กำหนดจะใช้เวลามากกว่า 1 วันในการเตียมสินค้า

ขนาดบรรจุ (โดยประมาณ)
ความยาว: 10 cm
ความกว้าง: 10 cm
ความสูง: 40 cm
น้ำหนัก: 1 KG
การจัดส่งสินค้า: Frozen

Rated 5 out of 5 from 1 reviews

Good bread
Left on Apr 18, 2022
Delicious fresh bread just like home (not the 5+% sugar Thai bread). I won't be buying bread in the Japanese bakery in central plaza.
Left on May 5, 2022