ขนมปังแถว - 900 กรัม

ขนมปังแถว - 900 กรัม

**ขนมปังทุกชนิดจำเป็นต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงขนมปังทุกชนิดตัดรอบการสั่งบ่าย 2 โมง สำหรับการส่งในวันถัดไป

หากสั่งหลังรอบที่กำหนดจะใช้เวลามากกว่า 1 วันในการเตียมสินค้า

ขนาดบรรจุ (โดยประมาณ)
ความยาว: 10 cm
ความกว้าง: 10 cm
ความสูง: 40 cm
น้ำหนัก: 1 KG
การจัดส่งสินค้า: Frozen

Rated 4 out of 5 from 2 reviews

Good bread
Left on Apr 18, 2022
Delicious fresh bread just like home (not the 5+% sugar Thai bread). I won't be buying bread in the Japanese bakery in central plaza.
Left on May 5, 2022
One of the better loaves one can get in Thailand
Left on Sep 20, 2023
Love this bread especially for toast
Left on Sep 26, 2023