The best food is at home

Thailand Food Delivery

 

เราคัดสรรอาหาร เครื่องดื่ม สินค้านำเข้าคุณภาพดี เพื่อความหลากหลายตรงความต้องการเเก่ผู้บริโภคและเพิ่มความสะดวกสบายด้วยบริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศไม่ส่าคุณจะอยุ๋ที่ใดในประเทศไทย

แม้ผลิตภัณฑ์เเละสินค้าของเรา โดยหลักๆจะเป็นอาหารอังกฤษ เเต่เเท้จริงเเล้วสหราชอาณาจักรได้ประยุกต์เอาอาหารมาจากหลากหลายประเทศทั่วทุกมุมโลกมาเป็นอาหารหลัก คุณจะพบกับเมนูอาหาร จีน อินเดีย อิตาลี ดัตช์ ฝรั่งเศส ไทย เกาหลีและอื่น ๆ ในเวปไซต์ของเรา

Nationwide Food Delivery

จัดส่งทั่วประเทศ

เราพร้อมที่จะจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มที่คุณโปรดปรานให้ถึงมือคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ภาคใด อำเภอเล็ก อำเภอใหญ่ หรือจะอยู่ตามเกาะต่างๆก็ตาม

Steaks
ดูทั้งหมด

สเต็ก – เราคัดสรรเนื้อวัวชั้นดีเพื่อให้เหมาะกับทุกรสนิยม เเละงบประมาณที่คุณตั้ง เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับสเต็กชั้นดีในราคาที่คุณจ่ายได้ทุกวัน

ริบอาย(Rib Eye) เซอร์ลอยน์ (Sirloin) เทนเดอร์ลอยน์ (Tenderloin) สตริปลอยน์ Strip loin สเต็กแบบดรายเอจ Dry aged steaksรวมไปถึงและอื่นๆ
สเต็กจากทั่วมทุกมุมโลกเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนติน่า และ ไทย

Sausages of all varieties
ดูทั้งหมด

ไส้กรอก เบคอน & แกมมอนสเต็ก และ เเฮม – คุณภาพพรีเมียม

ไส้กรอกเยอรมัน ไส้กรอกอังกฤษ และเเละไส้กรอกจากนานาประเทศมีให้เลือกอย่างหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น คลัมเบอร์เเลนด์ (Cumberland), เเบรทวัส (Bratwust), ซาฟลอยส์ (Saveloys) หรือ ไส้กรอกรมควันอีกมากมายมีให้ท่านเลือกซื้อตามความต้องการ

tinned-food-sauces
ดูทั้งหมด

อาหารกระป๋อง ซอส เครื่องปรุงรส สมุนไพรและเครื่องเทศ

อาหารนำเข้าหลากหลายจกนานาประเทศรวมถึงอาหาร ท้องถิ่นมีให้คุณเลือกซื้อทั้ง ซอสปรุงรสต่างๆ เครื่องปรุงหลายชนิด และสินค้าหายากอีกหลายรายการ

Fish & Seafood
ดูทั้งหมด

ปลา และ อาหารทะเล

ไม่ว่าจะเป็น ปลาสด หรือ ปลารมควัน ในผลิตภัณฑ์ในรูปเเบบกระป๋อง ปลาเเซลมอน ปลาค๊อด ปลาคิปเปอร์ ปลาแฮดด็อก หอยเเมลงภู่ เเละ อื่นๆอีกมากมาย

Breads, Bakery & Cheeses
ดูทั้งหมด

ขนมปัง ชีส แล ะเบเกอรี่

ชีส หลากหลายชนิดนำเข้าจากนานาประเทศ พร้อมขนมปังอบสดใหม่ และ เบเกอรี่

Ready meals and easy food
ดูทั้งหมด

อาหารพร้อมรับประทาน พาย เเละ อาหารจานด่วน

เพียเเค่งคุณมีไมโครเวฟ เราพร้อมเสริฟความอร่อยด้วยอาหารพร้อมรับประทาน
ข้าวเเกงอินเดีย ข้าวเเกงจีน อาหารอังกฤษเเบบคลาสสิกคั้งเดิม พายเนื้อ พายผลไม้ และรายการอื่นๆอีกหลายรายการ

Enjoy Delicious Thai Food with Home Delivery in Thailand

Thailand is well-known for its mouth-watering cuisine, featuring bold flavors and unique combinations of ingredients. However, busy work schedules, long commutes, and demanding family obligations can leave little time for enjoying authentic Thai food. Fortunately, Thai food delivery services have made it easier than ever to savor the delights of Thai cuisine right at home. In this article, we'll explore the growing trend of Thai food delivery in Thailand, with tips for ordering online and supporting your favorite Thai restaurants.

The Growing Popularity of Thai Food Delivery Services

In recent years, the demand for home delivery services has risen sharply in Thailand, as more and more people seek the convenience of having their favorite meals brought straight to their door. This has led to a surge in popularity for Thai food delivery services, which offer a hassle-free way to enjoy authentic Thai cuisine without leaving your home or office. Whether you're craving spicy tom yum soup, savory pad thai noodles, or flavorful green curry, there's a Thai food delivery app or website that can deliver it right to your doorstep.

Reasons Behind the Surge in Demand

One of the main reasons for the rise in demand for Thai food delivery services is the convenience they offer. With busy work schedules and demanding family obligations, many people simply don't have the time or energy to go out to a restaurant or cook a meal at home. Thai food delivery services make it easy to order your favorite dishes with just a few taps on your smartphone, saving you time and energy.

In addition to convenience, Thai food delivery services also offer a wide range of benefits. For example, many services offer special promotions and discounts for first-time users or for orders placed during certain times of the day. Additionally, many Thai food delivery services offer a loyalty program, where customers can earn points for every order they place and redeem those points for free meals or other rewards.

Another reason for the surge in demand is the wider range of restaurant options available through these apps and websites. While you may have a favorite Thai restaurant in your neighborhood, there may be other great options across town that you've never tried. Thai food delivery services allow you to explore new restaurants and menus, letting you expand your culinary horizons without leaving your home.

Furthermore, Thai food delivery services offer a great way to entertain guests or host a party without the hassle of cooking or cleaning up. You can simply order a variety of dishes from your favorite Thai restaurants and have them delivered to your doorstep, making your event a success without the added stress.

Top Thai Food Delivery Apps and Websites

There are many Thai food delivery services available in Thailand, ranging from large, multinational apps to smaller, locally-based websites. Here are a few of the most popular options:

 • GrabFood: One of the most widely used food delivery apps in Thailand, GrabFood offers a large selection of Thai restaurants and cuisines, with options for both individual and group orders. The app also offers a variety of payment options, including cash, credit card, and GrabPay.
 • Foodpanda: A global food delivery platform, Foodpanda has an easy-to-use app and website, with a wide selection of Thai restaurants and dishes to choose from. The app also offers a live tracking feature, allowing you to track your order in real-time.
 • LINE MAN: This delivery service is available through the LINE messaging app, offering a streamlined ordering process and a wide range of Thai restaurants to choose from. The app also offers a cashless payment option, making it easy to pay for your order without having to worry about carrying cash.
 • Robinhood: This locally-based food delivery website offers a wide selection of Thai restaurants and cuisines, with options for both individual and group orders. The website also offers a variety of payment options, including cash, credit card, and online banking.
 • Deliveroo: A multinational food delivery platform, Deliveroo offers a variety of Thai restaurants and dishes to choose from, with options for both individual and group orders. The app also offers a live tracking feature, allowing you to track your order in real-time.

Overall, the rise in popularity of Thai food delivery services in Thailand is a reflection of the growing demand for convenience, variety, and quality in the food industry. Whether you're a busy professional, a busy parent, or simply a lover of Thai cuisine, these services offer a great way to enjoy delicious food without the hassle.

Exploring the Variety of Thai Cuisine

One of the great things about Thai cuisine is its diversity, featuring a wide variety of dishes and flavors based on regional specialties and unique ingredients. Whether you prefer spicy or mild flavors, meat-based or vegetarian dishes, there is a Thai dish that will suit your tastes.

Classic Thai Dishes to Try

Some of the most popular Thai dishes include:

 • Pad Thai: A classic stir-fried noodle dish made with tofu, bean sprouts, peanuts, and eggs.
 • Tom Yum Soup: A spicy and sour soup made with shrimp or chicken, lemongrass, kaffir lime leaves, and chili peppers.
 • Green Curry: A creamy curry dish made with coconut milk, green chili peppers, and a variety of aromatic spices and ingredients.

Regional Specialties and Unique Flavors

Throughout Thailand, there are a wide variety of regional cuisines, featuring unique ingredients, cooking techniques, and flavors. Some popular regional dishes include:

 • Khao Soi: A northern Thai dish made with egg noodles, curry, and coconut milk.
 • Southern Curry: A spicy curry dish made with seafood or meat, featuring a tantalizing blend of lemongrass, turmeric, and Thai herbs and spices.
 • Moo Ping: A grilled pork skewer dish from the northeast region of Thailand, featuring a sweet and savory marinade.

Benefits of Home Delivery for Thai Food Lovers

There are many benefits to having your favorite Thai food delivered right to your door. Here are just a few:

Convenience and Time-Saving

Perhaps the biggest benefit of Thai food delivery services is the convenience they offer. Whether you're at home, at work, or on the go, you can order your favorite Thai dishes with just a few taps on your smartphone. This saves you both time and energy, letting you enjoy tasty Thai cuisine without the hassle of cooking or leaving the house.

Access to a Wider Range of Restaurants

Another benefit of Thai food delivery services is the wider range of restaurant options available. Instead of being limited to nearby Thai restaurants, you can explore new dining options across the city, letting you sample new dishes and flavors without leaving your home or office.

Customizable Menus and Dietary Preferences

Many Thai food delivery services allow you to customize your order to suit your dietary preferences, with options for vegetarian, vegan, and gluten-free dishes. You can also adjust the spice levels and ingredients to your liking, letting you create the perfect meal that meets your specific needs and tastes.

Tips for Ordering Thai Food Online

Ordering Thai food online can be a quick and easy way to enjoy delicious cuisine, but there are a few things to keep in mind to ensure a great experience:

Understanding Thai Food Terminology

Thai cuisine features a variety of unique ingredients and flavors, which may not be familiar to everyone. Before ordering online, take some time to familiarize yourself with common Thai food terminology, such as pad (stir-fry), tom (soup), and kao (rice).

Choosing the Right Spice Level

Thai food is known for its spicy flavors, but not everyone enjoys a high level of heat. When ordering online, be sure to choose the appropriate spice level for your tastes, whether it be mild, medium, or spicy.

Pairing Thai Dishes for a Balanced Meal

Thai cuisine offers a wide variety of dishes, from curries to noodles to soups. When ordering online, consider pairing your main dish with a side of steamed vegetables or a light salad, to add some balance and nutrition to your meal.

Supporting Local Thai Restaurants Through Home Delivery

Finally, one of the best things about Thai food delivery services is that they offer a way to support local Thai restaurants during these challenging times. As the COVID-19 pandemic has led to a decline in in-person dining, many Thai restaurants have turned to home delivery as a way to stay afloat.

The Impact of COVID-19 on the Thai Restaurant Industry

The COVID-19 pandemic has had a major impact on the Thai restaurant industry, as many restaurants have had to close their doors or reduce their capacity to comply with social distancing measures. This has been challenging for many restaurant owners, who rely on consistent foot traffic to stay in business.

How Home Delivery Helps Small Businesses

Home delivery services have provided a lifeline for many Thai restaurants during this difficult time, allowing them to continue serving their loyal customers and reaching new audiences. By ordering online from your favorite Thai restaurants, you can help support these local businesses and keep the flavors of Thailand alive and well in your community.

Ways to Further Support Your Favorite Thai Restaurants

In addition to ordering food for delivery, there are other ways to support your favorite Thai restaurants during this difficult time. Consider leaving positive reviews on their social media pages or websites, purchasing gift cards for future use, or spreading the word about their great food to your friends and colleagues.

Conclusion

With the growing popularity of Thai food delivery services in Thailand, it's easier than ever to savor authentic Thai cuisine right in the comfort of your own home. Whether you're a fan of spicy curries, savory noodles, or soups bursting with flavor, there's a Thai dish that will satisfy your cravings. By supporting local Thai restaurants through home delivery, you can enjoy great food while supporting your community during these uncertain times. So why not order in tonight and enjoy some delicious Thai cuisine?