ซอฟท์ดริ้ง

We have a selection of imported and local soft drinks, including many favourite brands.

Passion fruit Juice 93 % (Mother Sirior's) - 180 ml 55 THB

Mulberry Juice 95% and Passionfruit Juice 93% from pesticide-free farms 
..
Mother Sirior's Mulberry and Passionfruit Juice from pesticide-free farms in Kanchanaburi, Thailand.

  • Rich and premium taste
  • Ready to drink, not from concentrate
  • Comes in 180ml glass bottles
  • Manufactured in GMP-Certified factory
  • No preservatives, no artificial colours
  • 1-year storage at room temperature, refrigerate and consume within 1 month after opening

Mulberry Juice has one of the highest rates of antioxidants among fruit juices, while Passionfruit provides you with a good immunity boost.

Select Option
Pineapple passion - 200ml 135 THB

Our delicious blend of passionfruit and pineapple is full of sweet and

tangy flavors. Take your taste buds to tropical paradise with each sip.

Kombucha Benefits

• Packed with probiotics.

• Good for gut health

• Stimulates bowel movement. Helps flush toxins out of your gut

• Helps maintain a strong immune system

หยิบใส่ตะกร้า
โออิชิ ชาเขียว รสข้าวญี่ปุ่น 500มล. 25 THB

โออิชิ ชาเขียว รสข้าวญี่ปุ่น 500 มิลลิลิตร

หยิบใส่ตะกร้า
1
Showing 1 - 12 of 12
ดูสูตรอาหารเพิ่มเติม

สูตรอาหารเเนะนำ